ACCESSIBILITAT WEB

Tecles d'accessibilitat disponibles

Aquest lloc web utilitza una configuració que coincideix gairebé la majoria de les recomanacions internacionals sobre les tecles d'accés. Aquestes són:

Utilització de les tecles d'accessibilitat en diferents navegadors web

A continuació s'indiquen les combinacions de tecles necessàries per a emprar les tecles d'accessibilitat depenent del navegador que s'utilitzi.

Firefox 2.0 i superior, Mozilla i Netscape 7 + (Windows)
Manteniu premuda la tecla Alt i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Firefox 2.0 i superior (Windows)
Premeu les tecles Alt i Shift i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Firefox, Mozilla i Netscape 7 + (Mac OS X)
Manteniu premuda la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Safari i Omniweb (Mac OS X)
Manteniu premuda la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Konqueror (Linux)
Premeu i deixeu anar la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Internet Explorer 4 (Windows)
Manteniu premuda la tecla Alt i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Internet Explorer 5 i superior (Windows)
Premeu la tecla Alt, premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés, deixeu-les anar i premeu ENTER.

Internet Explorer 4.5 (Mac)
Les tecles d'accés no estan suportades, si us plau utilitzeu un altre navegador.

Internet Explorer 5 i superior (Mac)
Manteniu premuda la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Opera 8 i posteriors (Totes les plataformes)
Premeu les tecles Shift i Escape i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.

Netscape 6 i anteriors (Totes les plataformes)
Les tecles d'accés no estan suportades, si us plau utilitzeu un altre navegador.

INSCRIPTION: HUTCC-000154
WEB DESIGN BY NET ENGINEER | DISCLAIMER
Compatibilitat W3C